Repræsentantskab


Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet med 40 medlemmer. De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter. Valg til gruppe I afholdes hvert andet år.

De almennyttige boligselskaber vælger som gruppe II ligeledes tilsammen 20 repræsentanter blandt beboerne. Valg til gruppe II sker i overensstemmelse med de almennyttige boligselskabers regler. Repræsentantskabet repræsenterer forbrugerne på årsmødet.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme på årsmødet medens andelshavere har taleret.

 

Repræsentantskabets medlemmer:

 Gruppe I Rev. 04-10-2018 

Formand
Karin Nygaard
Ellegårdspark 20

Steen B. Fich
Kjærbovænge 7

Michael Colding-Jørgensen
Kielshøj 47

Flemming Sørensen 
Nygårdspark 20

Jens Risgaard Mortensen
Enebovænge 35

Mogens Wildt
Kjærbovænge 62

Bent Bjørn Hansen
Enebovænge 29

Sven Krarup Nielsen
Maglehøj 34

Mette Andersen
Kjærbovænge 66

Peter Nørregaard
Dybedalsvej 26

Margit Solveig Ostenfeld
Akaciepark 20

Søren Holm Pedersen
Ellegårdspark 5

Sven Schnedler-Sørensen
Tornehøj 6

Jørgen Torm
Bybækpark 29

Mogens Flensted-Jensen
Enebovænge 27

Frank Grosch
Munkehøjvænge 33

Gullan Thomsen
Bavnebjærgspark 4

Kettty Træholt
Gammelgårdsvej 37

Max Watson
Gartnervænget 15

Tom Borch Jacobsen
Bybækpark 38

 

Suppleanter til repræsentantskabet i Rep.Gr.1

Ingen

 


Gruppe II Rev. 11-10-2018

Formand Alexander Schwaner
Fuglsangpark 108

Jakob Nielsen
Bybækterrasserne 161B

Kirsten Nielsen
Akaciepark 43

Thomas Jensen
Bybækterrasserne 143F

Kurt Heinsøe
Nordvænget 22, 2.th

Annelise Refshauge
Gammelgårdsvej 30, 2.tv

Anette Ågård Nielsen
Ryttergårdsvej 68, 2.tv

Jessie Christiansen
Gammelgårdsvej 72, 3.th

Per Bergendorff
Farum Hovedgade 10B, 1.th

Bente Bergendorff
Farum Hovedgade 10B, 1.th

Henrik H. Pedersen
Birkhøjterrasserne 428D

Martin Olsen
Fuglsangpark 99

Aage B. Nilsson
Hesselbækpark 26

Kirsten Nielsen
Paltholmterrasserne 34F

Alice Larsen
Hesselbækpark 20

Nina Olsen
Vejgårdspark 93

Hans Lausten
Paltholmterrasserne 38, 2R

Henning L. Østerbye
Farum Hovedgade 43D, st.C

Hanne Holsted
Farum Hovedgade 45A, st.B

Allan Vinje
Ryttergårdsvej 60, 2.th

 

Suppleanter til repræsentantskabet i Rep.Gr.2
Ingen