Repræsentantskab


Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet med 40 medlemmer. De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter. Valg til gruppe I afholdes hvert andet år.

De almennyttige boligselskaber vælger som gruppe II ligeledes tilsammen 20 repræsentanter blandt beboerne. Valg til gruppe II sker i overensstemmelse med de almennyttige boligselskabers regler. Repræsentantskabet repræsenterer forbrugerne på årsmødet.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme på årsmødet medens andelshavere har taleret.

 

Repræsentantskabets medlemmer:

 Gruppe I Rev. 09-05-2019 

Formand
Mette Andersen
Kjærbovænge 66 

Sven Krarup Nielsen
Maglehøj 34

Jørgen Torm 
Bybækpark 22

Bent Bjørn Hansen 
Enebovænge 29

Jens Risgaard Mortensen
Enebovænge 35

Mogens Wildt
Kjærbovænge 62

Michael Colding-Jørgensen 
Kielshøj 47

Jørgen Tolddrup Nielsen
Bavnebjærgspark 11

Karin Nygaard 
Ellegårdspark 20

Elsebeth Lauridsen 
Kjærbovænge 76

Preben Lanng
Nordtoftevej 11

Jan Lund Sørensen
Hvilebækvænge 82

Jette Fisker
Kjærbovænge 76

Nicolai Bøving
Farum Hovedgade 11

Mogens Flensted-Jensen
Enebovænge 27

Frank Grosch
Munkehøjvænge 33

Morten H.R. Schmücker
Farum Gydevej 10

Ketty Træholt
Gammelgårdsvej 37

Max Watson
Gartnervænget 15

Tom Borch Jacobsen
Bybækpark 38

 

Suppleanter til repræsentantskabet i Rep.Gr.1

Pia Sandau
Niels Troels-Smith
Steen B. Fich
Søren Holm Pedersen
Flemming Sørensen
Peter Nørregaard
Kai Ormstrup Jensen
Lars-Christian Nielsen
Tina Ringskou

 
Gruppe II Rev. 02-05-2019

Formand Alexander Schwaner
Fuglsangpark 108

Kirsten Nielsen
Akaciepark 43

Thomas Jensen
Bybækterrasserne 143F

Jakob Nielsen
Paltholmterrasserne 161 B

Annelise Refshauge
Gammelgårdsvej 30, 2.tv

Anette Ågård Nielsen
Ryttergårdsvej 68, 2.tv

Jessie Christiansen
Gammelgårdsvej 72, 3.th

Per Bergendorff
Gammelgårdsvej 32, st.tv.

Bente Bergendorff
Gammelgårdsvej 32, st.tv.

Henrik H. Pedersen
Birkhøjterrasserne 428D

Morten Sandfeld 
Paltholmterrasserne 38, 2, S

Kirsten Nielsen
Paltholmterrasserne 34F

Kurt Heinsøe 
Nordvænget 22, 2.th

Aage B. Nilsson 
Hesselbækpark 26

Alice Larsen
Hesselbækpark 20

Nina Olsen
Vejgårdspark 93

Hans Lausten
Paltholmterrasserne 38, 2R

Ib Larsen
Farum Hovedgade 45A 1a

Hanne Holsted
Farum Hovedgade 45A, st.B

Allan Vinje
Ryttergårdsvej 60, 2.th

 

Suppleanter til repræsentantskabet i Rep.Gr.2
Ingen