Få indflydelse på fremtidens fjernvarme

Farum Fjernvarme er forbrugerejet og vi har brug for motiverede og engagerede kræfter blandt fjernvarmeaftagere i repræsentantskabet. Medlemmer som kan sikre, at vi også i fremtiden skaber værdi for alle vores andelshavere.

Repræsentantskabsvalg 
Hvert andet år, i ulige år, gennemfører vi repræsentantskabsvalg for repræsentantskabsgruppe 1, 2, 3 og 4.

Som medlem af repræsentantskabet er du med til at forme og udvikle Farum Fjernvarme og herunder hjælpe til med, at vi indfrier vores vision, Furesø Kommunes ’Varmeplan 2022’ og understøtter regeringens klimaaftale.

Aftager du eller din virksomhed varme fra Farum Fjernvarme, er du andelshaver og kan dermed stille op som kandidat, i den valggruppe som du tilhører i repræsentantskabet.

Vi ønsker et repræsentantskab, som repræsenterer diversiteten i vores samfund. Vi opfordrer derfor alle, uanset baggrund, til at stille op som kandidat til Farum Fjernvarmes repræsentantskab.

Stil op som kandidat 
Er du interesseret i, at stille op som kandidat ved repræsentantskabsvalg, skal du blot udfylde ’Kandidatblanketten’ for den gruppe som du tilhører, og sende den til Farum Fjernvarme senest den 2. februar 2023.

Hvilken gruppe tilhører du?
Læs yderligere om de >>5 repræsentantskabsgrupper<< og se hvilken gruppe du tilhører.

Valg 2023 
Valget gennemføres i perioden fra den 6. – 13. marts 2023.

29. december 2022 / JME

_ _ _ _ _ _ __ 

Kandidatblanket

Nedenfor finder du kandidatblanketter for henholdsvis repræsentantskabsgruppe 1, 3 og 4.

Ønsker du at stille op til valget i 2023, skal du blot udfylde og returnere blanketten fra den gruppe, som du hører til.

//