Valgresultat 2023

Nedenfor finder du resultatet af 'Repræsentantskabsvalg 2023'.

Valgperioden løb i perioden fra den 6. marts (kl. 10:00) - 13. marts 2021 (kl. 12:00).

Valgprotokol

 • Til valget var der opstillet
  • 31 godkendte kandidater til Gruppe 1,
  • 1 godkendt kandidat til Gruppe 3
  • 2 godkendte kandidater til Gruppe 4.

 • Antal unikke kunder, som har afgivet mindst én stemme:
  • Gruppe 1: 363 forbrugernumre.
  • Gruppe 3: 1 forbrugernummer.
  • Gruppe 4: 1 forbrugernummer.

 • Valghandlingerne er gennemført på separate hjemmesider:
  • https://stemonline.dk/farum-fjernvarme-gr1
  • https://stemonline.dk/farum-fjernvarme-gr3
  • https://stemonline.dk/farum-fjernvarme-gr4

16. marts 2021 / JME

Valgresultat 

De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder først som repræsentanter efter årsmødets afslutning, således at de afgående repræsentantskabsmedlemmer indestår for tiltag i den forgangne periode.

>>Årsmøde 2023<< afholdes torsdag den 27. april

Rev. 16. marts 2021 / JME