De 5 repræsentantskabsgrupper

Gruppe 1 - 'Privat andelshaver og ejerboliger,'
Gruppe 2 - 'Almene boligforeninger'
Gruppe 3 - 'Privat udlejningsselskab'
Gruppe 4 - 'Andre erhvervsvirksomheder (end private
                   udlejningsselskaber)'.
Gruppe 5 - 'Kommunale ejendomme' (Furesø Kommune)


Om repræsentantskabet

Læs yderligere om repræsentantskabet >>her<<

 

Rev. 19. januar 2023 / JME

Hvilken indflydelse får du?

• Du kan hjælpe med, at vi når de aftalte klimamål.
• Du er en aktiv ambassadør for Farum Fjernvarme og andelshaverne.
• Du videreformidler information til ex nabo, grundejerforening / bestyrelse.
• Du sikrer dig et godt lokalt netværk.
• Du værner om andelstanken.
• Du er med til at vælge bestyrelsen blandt medlemmerne i repræsentantskabet.
• Du får indflydelse på udviklingen af Farum Fjernvarme.
• Du bliver valgt for 4 år.

Hvad indebærer arbejdet i repræsentantskabet?

Der er typisk 5 årlige møder:

• 2 møder i repræsentantskabet,
• 2 informationsmøder og
• 1 årsmøde

Om Farum Fjernvarme

Farum Fjernvarme er et andelsselskab, og vi leverer fjernvarme inden for forsyningsområdet, der svarer til Furesø Kommunes godkendte ’Varmeplan 2022’.

Farum Fjernvarme producerer varme fra fire centraler, hvoraf den ene er vores store varmepumpe i Vassingerød Energipark.

I 2022 forsynede Farum Fjernvarme 906.810 m2 gennem 2.226 målere med fjernvarme, hvor en andelsbolig hører til den mindste forbruger og en stor bebyggelse som Farum Midtpunkt er den største forbruger.

30. december 2022 / JME

//