Farum Fjernvarme afholder årsmøde

torsdag den 27. april 2023
Kl
. 17:30 - 20:00

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

TILMELDING - endnu ikke muligt

Der udsendes varsle om årsmødet vi via Furesø Avis og Allerød Nyt samt via sms - og dette i henhold til §4.3 i Farum Fjernvarmes vedtægter.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

ÅRSRAPPORT

Når årsrapporten for 2022 er klar, vil den være finde under fanen >>'Økonomi / Årsregnskaber'<<.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal, jf. § 4.11 i vedtægterne, være bestyrelsen i
hænde mindst 10 dage før årsmødet afholdes.

30. december 2022 / JME