Vedtægter, bestemmelser og informationsmøder

DOWNLOAD
Forretningsorden For FFV Informationsmøde
DOWNLOAD
Vedtægter Farum-Fjernvarme - Godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Farum Fjernvarme 20. marts 2014. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde 25. januar 2018 fsva. pkt. 2.1, 3.9, 4.2, 4.11, 5,1-5-6, 10.1-10.4.pdf
DOWNLOAD
Parallelopstilling - Vedtægter Farum-Fjernvarme - Godkendt på ekstraordinær generalforsamling i Farum Fjernvarme 20. mart 2014. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde 25. januar 2018 fsva. pkt. 2.1, 3.9, 4.2, 4.11, 5.1-5.6, 10.1-10.4.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter - Godkendt 20. marts 2014 - udgået.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter - Godtkendt 26. september 2006 - udgået.pdf
DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.pdf
DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser - udgået.pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser - udgået.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter - vedtaget på årsmøde den 2. november 2020
DOWNLOAD
FFV Almindelige Bestemmelser GÆLDENDE FRA 1. Januar 2022