Udbygningsplanerne bliver forsinket

Farum Fjernvarme har nu fået konkrete tilbud fra entreprenører på udbygning af fjernvarmenettet til nye områder. Uheldigvis er priserne, siden vi udarbejdede det udsendte tilbud om tilslutning til fjernvarmen, steget betydeligt.

 

Årsagen til prisudviklingen skal bl.a. findes i efterspørgslen på udbygning af fjernvarme. I hele landet er der pga. de høje energipriser, stor efterspørgsel efter fjernvarme. Det betyder, at de virksomheder, der udbygger fjernvarmenettet ikke kan følge med. Det giver så højere priser.

 

Vi kunne godt indgå kontrakter om udbygning af de planlagte områder. Men det ville være til betydeligt højere priser end oprindeligt estimeret og dermed meget højere priser mange år frem i tiden for nye fjernvarmebrugere. Reglerne er sådan, at nye brugere selv skal betale for udbygningen af fjernvarmenettet. Det må ikke belaste eksisterende brugere.

 

Vi har derfor valgt at holde lidt igen med udbygningen af nye områder. Vi følgere omkostningerne på udbygning tæt. Og så snart priserne er kommet ned på et mere normalt leje, vender vi tilbage med tilbud på tilslutning til fjernvarmen. Det er virkelig ærgerligt, at situationen er som den er, men der er ikke så meget vi kan gøre, da det er ude fra kommende påvirkninger.

 

Farum Fjernvarme vil inden for kort tid kontakte de Farum-borgere, som har underskrevet- og indsendt kontrakt på at få lagt fjernvarme ind.

 

27. september 2022 / JME