Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Administration
 • Drift og teknik
 • E-Forsyning
 • Varmeregning

Administration

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Indefrysningsordningen
 • Priser
 • Samarbejde med andre aktører
 • Udrulning af fjernvarme 
 • Varmekilder
 • Varmepumpen
INDEFRYSNINGSORDNINGEN
Er Farum Fjernvarme med i Indefrysningsordningen

Farum Fjernvarme er med i Indefrysningsordningen.

Læs mere og se betingelser og informationer >>her<<.

Hvornår kan jeg søge, hvis Farum Fjernvarme er med i ordningen

Der er åbnet for tilmeldinger.

Læs mere og se betingelser, omkostninger og informationer, samt tilmeld >>her<<.

Hvor kan jeg læse mere om Indefrysningsordningen

Farum Fjernvarme er med i Indefrysningsordningen.
Læs mere og se betingelser og informationer >>her<<

Vil du generelt vide mere om Indfrysningsordningen, kan du se mere her:

Hvad er senest nyt hos Farum Fjernvarme om Indefrysningsordningen

Du kan altid følge senest nyt, som vi har lagt op om Indefrysningsordningen, i vores >>nyheder<< - (se efter billede af radiatortermostat).

PRISER
Priser 2022

Farum Fjernvarme har produceret et prisblad, hvor du kan se priserne for >>et standardhus og en standardlejlighed<<, samt et >>generelt prisblad<< om vores priser og gebyrer.

Priser 2023

Farum Fjernvarme har produceret prisblade, hvor du kan se priserne for 2023:

Bemærk at gebyrer ifm. Indefrysningsordningen opdateres, når tilmelding er mulig. Læs evt. mere under >>Indefrysningsordning - Husstande og virksomheder<< (se fanen "Hvilke gebyrer skal jeg betale").

Prisvarsling 2023

Hvornår stiger prisen på fjernvarme i 2023?

Den 21. december 2022 er der varslet prisstigninger fra 1. februar 2023 og året ud.

Hvor meget stiger prisen?

Prisen reguleres pr. 1. februar 2023 fra 1821,25 kr. pr. MWh., til 2267,50 kr. pr. MWh.

Hvorfor stiger prisen?

Prisen stiger, fordi Farum Fjernvarmes driftsresultat for 2022 estimerer et underskud på mellem 22 og 25 millioner kroner. Varmeforsyningsloven kræver, at underskuddet for 2022 indregnes i opkrævningerne i 2023.

Falder prisen igen?

Farum Fjernvarmes direktion og bestyrelse håber, at nye partnerskaber med f.eks. I/S Vestforbrænding og Hillerød Forsyning kan medføre lavere priser.

Se også gerne vores >>nyheder<<, hvor vi opdaterer når der er nyt.

Hvorfor er prisen på fjernvarme så høj?

Hos Farum Fjernvarme producerer vi hovedsagelig varme med henholdsvis naturgas, olie og el og til dels affaldsvarme, og er påvirkelige overfor de høje markedspriser grundet energikrisen. Du kan se vores produktionsfordeling >>her<< som angiver andelen i energikilder.

Se også fanen" Prisvarsling 2023" her på siden.

Læs mere i >>nyhederne<< på vores, hvor vi opdaterer så snart der er nyt, inklusive pressemedelelser.

Falder prisen på fjernvarme igen?

Farum Fjernvarmes direktion og bestyrelse håber, at nye partnerskaber med f.eks. I/S Vestforbrænding og Hillerød Forsyning kan medføre lavere priser.

Hvorfor er der det opstået underskud i Farum Fjernvarme - som medfører højere priser?

Underskuddet skyldes, at der ikke er solgt så meget varme, som forventet (budgetteret), samt at energipriserne er steget mere end forventet i budgettet. I prisen for 1 MWh for 2022 er der yderligere indregnet en ekstra opkrævning, som skulle dække underskuddet på 19 mio. (plus moms) fra 2021. Disse forhold har alt i alt resulteret i et underskud.

Hvorfor holdt budgettet for 2021 ikke, så Farum Fjernvarme derfor må sætte priserne op?

Energipriserne er steget uforudsigeligt meget i hele verden blandt andet på grund af krigen i Ukraine. 2021 har desuden været et varmere år end forventet. Det betyder, at forbrugerne ikke har haft det varmeforbrug, der var estimeret i budgettet. Et færre antal solgte megawattimer betyder også en højere pris pr. megawattime, fordi der er færre megawattimer til at fordele det naturlige varmetab i rørene på.

Hvorfor er der forskel mellem prisen i Værløse og Farum?

Årsagen til prisforskellen er den, at de i Værløse får fjernvarme fra Vestforbrænding, som fyrer med affaldsvarme. Hos Farum Fjernvarme producerer vi hovedsagelig varme med henholdsvis naturgas, olie og el og til dels affaldsvarme, og er påvirkelige overfor de høje markedspriser grundet energikrisen.

Vil I ændre på det?
Der arbejdes i øjeblikket på et fremtidigt samarbejde med Vestforbrænding. Når der er nyt melder vi det ud via hjemmesiderne og dagspressen. Se seneste >>pressemeddelelse<<.

SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER
Hvordan går det med et samarbejde med Vestforbrænding?

Farum Fjernvarme ser ind i flere samarbejder, herunder med Vestforbrænding. Vi opdaterer løbende status på dette i vores pressemeddelelser. Der arbejdes i øjeblikket fra begge selskabers side, på et fremtidigt samarbejde. Når der er nyt melder vi det ud via hjemmesiden og dagspressen. Du kan læse mere i vores >>nyheder<<, som har seneste nyt.

Hvilken aftale har Farum Fjernvarme med I/S Vestforbrænding om levering af varme?

Farum Fjernvarme har haft en leveringsaftale med I/S Vestforbrænding siden 2019. Vi håber at få leveringsaftalen udvidet, så I/S Vestforbrænding også bliver forpligtet til at levere en vis mængde varme til en konkurrencedygtig pris.

Hvor mange procent af forbruget har I/S Vestforbrænding leveret til Farum Fjernvarme i 2022?

I 2020 leverede I/S Vestforbrænding 27% af varmeforbruget. I 2021 var det mindre end 3% og i 2022 0%.

Tidligere har I/S Vestforbrænding leveret langt mere. Hvorfor har det ændret sig?

Siden Farum Fjernvarme fik installeret en central varmepumpe i Allerød, har det af tekniske grunde ikke været muligt at modtage varme fra I/S Vestforbrænding, samtidig med, at der blev produceret varme på varmepumpen.

Der er tekniske undersøgelser i gang, som skal afklare, hvilke ændringer der skal til for at kunne modtage varme fra I/S Vestforbrænding, samtidig med at varmepumpen kører.

Hvornår vil forbrugerne mærke, at I/S Vestforbrænding leverer mere varme til Farum Fjernvarme?

Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding er i tæt dialog om levering af mere varme, og begge parter er optimistiske i forhold til at få en aftale på plads inden for overskuelig fremtid.

Følg også gerne vores >>nyheder<<, hvor vi opdaterer, når der er nyt.

Hvilke andre aftaler har Farum Fjernvarme med I/S Vestforbrænding?

Farum Fjernvarme og I/S Vestforbrænding har i oktober 2022 bekræftet ønsket om et samarbejde om fremtidig varmelevering, hvor målet er lavere varmepriser og flere fjernvarmekunder.

Samtidig vil de to selskaber undersøge mulighederne for at samarbejde om at rulle mere fjernvarme ud i Farum. Det kunne for eksempel være ved et fælles udbud, når der skal findes entreprenører til at lægge fjernvarmerør ud.

Se mere i vores >>nyheder<< om samarbejdet, herunder pressemeddelelserne.

UDRULNING AF FJERNVARME
Hvorfor er udrulningen forsinket?

Farum Fjernvarme er opmærksom på interessen for udrulning af fjernvarme, herunder hvorfor det er forsinket.

Under >>Tilslutning til fjernvarme<< på vores hjemmeside, kan du se hvorfor planerne er forsinket.

Du kan også læse senest nyt om udrulning af fjernvarme i vores >>nyheder<<.

Hvornår begynder udrulningen igen?

Farum Fjernvarme er opmærksom på interessen for udrulning af fjernvarme.

Farum Fjernvarme er i proces og arbejder på nye løsninger og samarbejder. Læs mere under Tilslutning til fjernvarme, hvor du kan se >>tidsplanen<<.

Hvor udruller I fjernvarme - Nye områder?

Farum Fjernvarme er opmærksom på interessen for udrulning af fjernvarme.

Farum Fjernvarme er i proces og arbejder på nye løsninger og samarbejder.

Under fanen Tilslutning til fjernvarme kan du fx se en >>tidsplan<< samt en >>FAQ<< om de oftest stillede spørgsmål.

Hvor udruller I fjernvarme - Eksisterende områder?

Farum Fjernvarme er opmærksom på interessen for udrulning af fjernvarme.

Farum Fjernvarme er i proces og arbejder på nye løsninger og samarbejder.

Under fanen Tilslutning til fjernvarme kan du fx se en >>tidsplan<< samt en >>FAQ<< om de oftest stillede spørgsmål.

Hvilke projekter er allerede godkendt?

På vores hjemmeside i menuen Tilslutning til fjernvarme kan du se hvilke >projekter<<, der allerede er godkendt.

Hvor kan jeg læse mere om fjernvarmebrevet fra kommunen?

Farum Fjernvarme er opmærksomme på at at alle husejere, som i dag ejer et gas- eller oliefyr, inden årets udgang skal have klarbesked om, hvorvidt de kan få fjernvarme eller ej.

Vi er i proces om en løsning. Du kan følge processen i vores >>nyheder<<.

Hvor kan jeg læse mere om udrulningen generelt?

I menuen finder du Tilslutning til fjernvarme.

Her kan du læse om planer, områder, tilmelding og meget andet.

Du kan også se en >>FAQ<< om de oftest stillede spørgsmål.

Følg også gerne vores >>nyheder<<, hvor vi opdaterer, når der er nyt.

 

VARMEKILDER
Hvilke varmekilder bruger Farum Fjernvarme

Farum Fjernvarme producerer varme fra følgende energikilder:

 • Varmepumpe
 • Naturgas
 • Olie
 • Affaldsvarme

Se fordelingen af varmekilder under >>produktion<<.

Hvor kan jeg se produktionsfordelingen af varmekilderne?

Farum Fjernvarme opdaterer løbende sammenhængen i vores produktionsfordeling.
Du kan altid følge den under >>produktion<<.

VARMEPUMPEN
Hvordan fungerer varmepumpen?

Kapacitet
Varmepumpen har en kapacitet på 16 MW, og kan producer op til 85 °C varmt vand. Varmepumpen kan dække ca. 97 procent af Farum Fjernvarmes årlige forbrug, hvilket svare til en produktion på 93.079 MWh/året eller 5.029 standard husstande.

CO2
Da varmepumpen bruger strøm, samt energi udtaget af luften, kommer Farum Fjernvarmes CO2 forbrug til at blive betydeligt mindre. Varmepumpen vil bruge 14.510 ton CO2 mindre om året end vores naturgaskedler.

Hvordan dannes varmen

Udenfor har varmepumpen en kølegård hvor luftkølerne/energioptagerne sidder. Når luften bliver blæst igennem energioptagerne, optager energioptagerne en del af varmen fra luften og overfører den til et kølemiddel (ammoniak). Kølemidlet førers ind i bygningen hvor den via kompressorer udsættes for højt tryk som hæver varmen, indtil det når 85 grader. Varmen overføres via varmevekslere til fjernvarmevandet.

Du kan læse mere på vores hjemmeside - se >>Varmepumpen<<.

Hvor meget varme producerer varmepumpen?

Vi opdaterer løbende varmeproduktionen - du kan se den seneste produktionsfordeling under >>Produktionsfordeling<<.

Hvad er status på varmepumpens drift?

Varmepumpen producerer en stadigt større del af Farum Fjernvarmes energi. Vi opdaterer løbende seneste status på vores hjemmeside, se under Varmepumpen  >>Status på varmepumpen 2022<<.

Drift og Teknik

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Anlæg
 • Måler
 • Radiator
 • Rør
Regler og vejledninger
Hvad er reglerne for ændring eller udvidelse af anlæg?

Enhver ændring af anlægget skal anmeldes til Farum Fjernvarme og udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør.

VVS-installatøren skal kontakte Farum Fjernvarme for trykprøve samt kontrol af det udførte arbejde.

Ved godkendt installation udsteder Farum Fjernvarme en attest med færdigmelding.

Er installationen ikke udført efter gældende bestemmelser, kan den ikke godkendes og tilsluttes.

Måleren - virker død / lyser rødt?

Kontakt Farum Fjernvarme og aftal en tid for besigtigelse af målerinstallationen.

Ring 4495 0888 - tast 1 - for drift og teknik.

Du kan også sende en anmodning via vores >>kontaktformular<<

Vi har kun varme på nogle radiatorer?

Ved indirekte anlæg undersøger du:

 • Om cirkulationspumpen er tændt?

Desuden:

 • Har du prøvet at udlufte dine radiatorer?
 • Har du forsøgt at motionerer dine radiatorventiler – evt. sidder stålstiften i ventilen fast, denne kan du forsigtigt trække ud, efter du har fjernet termostatgrebet?
 • Kan snavssamleren være tilstoppet?
Vi har kun varme på radiatorerne, men ingen varmt vand – hvad skal vi gøre?

Kontakt venligst din VVS-installatør.

Hvilke rør må jeg benytte til gulvvarme/ installation af fjernvarme?

I vores tekniske bestemmelser kan du læse kravene og betingelserne om hvilke rør du må benytte.
Se >>Tekniske bestemmelser<<.

E-Forsyning

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Følg forbrug på E-Forsyning
 • Måleraflæsning på E-Forsyning
AFLÆSNING OG E-FORSYNING
Hvordan følger jeg mit forbrug og min måler
Afregner du direkte med Farum Fjernvarme kan du følge dit forbrug på >>E-Forsyning<<.

Log-ind
For at logge ind skal du bruge dit
 • Forbrugernummer
 • 4-cifret pinkode
Du finder oplysningerne på din varmeregning.

Har du ikke oplysningerne, kan du kontakte bogholderiet:
Mandag - torsdag 09:00 - 13:00 / Fredag 09:00 - 12:00

Mail: bogholderi@farum-fjernvarme.dk 
T: 4495 0888 * 2

Se mere om E-Forsyning >>her<<.

Download E-forsyning som >>app<<.
Hvor tit skal måleren aflæses?

Farum Fjernvarme fjernaflæser alle målere månedligt.

Forbrugeren kan selv aflæse måleren til forbrugerens egenkontrol af forbruget. For at logge ind skal du bruge dit forbruger nr. samt pin-kode, som kan ses på dine opkrævninger via din netbank. Log-ind via >>E|Forsyning<<.

Jeg har glemt mit log ind

Log ind
For at logge ind skal du benytte dit forbruger nr. samt en 4-cifret PIN-kode.
Dette kan du se på dine opkrævninger via din netbank.

Har du ikke dit forbruger nr./PIN-kode, kan du kontakte Farum Fjernvarmes bogholderi. Se kontaktoplysninger nederst på siden eller >>send forespørgsel<<.

Varmeregning

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Aconto
 • Flytning
 • Økonomi
Afregning af fjernvarme
Aconto og betaling

Aconto er dit varmeregnskab, der opkræves i 4 lige store rater, fordelt ud over året.

Hvornår forfalder raterne
Raterne forfalder den 1. i måneden: 1. februar, 1. maj, 1. juli og 1. oktober i 2022 og 2023.

Læs mere om aconto og betalinger i vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi.

Flytning

Når du fra-/tilflytter en bolig, skal Farum Fjernvarme have besked. 

Læs mere om flytning og hvad du skal gøre i vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi.

Økonomi

I vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi finder du flere spørgsmål og svar på fx:

 • Afregning / betaling
 • Flytning
 • Aflæsning

Jeg har et spørgsmål

Har du et spørgsmål, du ikke fik svar på, er du velkommen til at sende det til >>os<<.

FFV / 1. februar 2023