Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Administration
 • Drift og teknik
 • E-Forsyning
 • Varmeregning

Administration

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Indefrysningsordningen
 • Priser
 • Samarbejde med andre aktører
 • Udrulning af fjernvarme 
 • Varmekilder
 • Varmepumpen

 

INDEFRYSNINGSORDNINGEN
Er Farum Fjernvarme med i Indefrysningsordningen

Farum Fjernvarme var tilknyttet ordningen som dog udløb den 31. december 2023.

PRISER
Priser 2024

Farum Fjernvarme har produceret prisblade, hvor du kan se priserne for >>2024<<.

Priser 2023

Farum Fjernvarme har produceret prisblade, hvor du kan se priserne for 2023:

Bemærk at gebyrer ifm. Indefrysningsordningen opdateres, når tilmelding er mulig. Læs evt. mere under >>Indefrysningsordning - Husstande og virksomheder<< (se fanen "Hvilke gebyrer skal jeg betale").

Priser 2022

Farum Fjernvarme har produceret et prisblad, hvor du kan se priserne for >>et standardhus og en standardlejlighed<<, samt et >>generelt prisblad<< om vores priser og gebyrer.

Prisvarsling 2023

Hvornår stiger prisen på fjernvarme i 2023?

Den 21. december 2022 er der varslet prisstigninger fra 1. februar 2023 og året ud.

Hvor meget stiger prisen?

Prisen reguleres pr. 1. februar 2023 fra 1821,25 kr. pr. MWh., til 2267,50 kr. pr. MWh.

Hvorfor stiger prisen?

Prisen stiger, fordi Farum Fjernvarmes driftsresultat for 2022 estimerer et underskud på mellem 22 og 25 millioner kroner. Varmeforsyningsloven kræver, at underskuddet for 2022 indregnes i opkrævningerne i 2023.

Falder prisen igen?

Farum Fjernvarmes direktion og bestyrelse håber, at nye partnerskaber med f.eks. I/S Vestforbrænding og Hillerød Forsyning kan medføre lavere priser.

Se også gerne vores >>nyheder<<, hvor vi opdaterer når der er nyt.

Hvorfor er prisen på fjernvarme så høj?

Hos Farum Fjernvarme producerer vi hovedsagelig varme med henholdsvis naturgas, olie og el og til dels affaldsvarme, og er påvirkelige overfor de høje markedspriser grundet energikrisen. Du kan se vores produktionsfordeling >>her<< som angiver andelen i energikilder.

Se også fanen" Prisvarsling 2023" her på siden.

Læs mere i >>nyhederne<<, hvor vi opdaterer så snart der er nyt, inklusive pressemeddelelser.

Falder prisen på fjernvarme igen?

I forbindelse med Vestforbrændings overtagelse af Farum Fjernvarme, vil priserne på fjernvarme i Farum falde med ca. 50 %

Læs yderligere om overtagelsen i denne pressemeddelelse 

samt i nyheden 'information og vilkår ifm. overdragelse af Farum Fjernvarme til Vestforbrænding'

Prissammenligning mellem Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk

Prissammenligning mellem Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk baseret på Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet.

Perioden: 1. august 2016 - 1. august 2022.

Se statistik >>her<<.

Hvorfor er der det opstået underskud i Farum Fjernvarme - som medfører højere priser?

Underskuddet skyldes, at der ikke er solgt så meget varme, som forventet (budgetteret), samt at energipriserne er steget mere end forventet i budgettet. I prisen for 1 MWh for 2022 er der yderligere indregnet en ekstra opkrævning, som skulle dække underskuddet på 19 mio. (plus moms) fra 2021. Disse forhold har alt i alt resulteret i et underskud.

Hvorfor holdt budgettet for 2021 ikke, så Farum Fjernvarme derfor må sætte priserne op?

Energipriserne er steget uforudsigeligt meget i hele verden blandt andet på grund af krigen i Ukraine. 2021 har desuden været et varmere år end forventet. Det betyder, at forbrugerne ikke har haft det varmeforbrug, der var estimeret i budgettet. Et færre antal solgte megawattimer betyder også en højere pris pr. megawattime, fordi der er færre megawattimer til at fordele det naturlige varmetab i rørene på.

Hvorfor er der forskel mellem prisen i Værløse og Farum?

Årsagen til prisforskellen er den, at de i Værløse får fjernvarme fra Vestforbrænding, som fyrer med affaldsvarme. Hos Farum Fjernvarme producerer vi hovedsagelig varme med henholdsvis naturgas, olie og el og til dels affaldsvarme, og er påvirkelige overfor de høje markedspriser grundet energikrisen.

I forbindelse med Vestforbrændings overtagelse af Farum Fjernvarme vil priserne matche Vestforbrændings priser.

SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER
Vestforbrænding overtager Farum Fjernvarme

På et ekstraordinært årsmøde i Farum Fjernvarme besluttede repræsentantskabet i går aftes at godkende bestyrelsens indstilling til, at Vestforbrænding overtager Farum Fjernvarme. Forud for beslutningen ligger et grundigt analysearbejde og en tæt dialog mellem parterne.

Overtagelsen sker fra årsskiftet, men træder først endelig i kraft, når Konkurrencestyrelsen har godkendt den. Det forventes at ske senest ultimo marts 2024. Prisændringerne vil dog træde i kraft fra 1. januar 2024, men vil først opleves hos kunderne, når Konkurrencestyrelsen har godkendt overtagelsen.

Læs pressemeddelelsen >>her<<

UDRULNING AF FJERNVARME
Genstart af udrulning

Efter Vestforbrændings endelige overtagelse af Farum Fjernvarme vil udrulningen blive genstartet.

Vestforbrænding vil kommunikere ud om dette, når dette sker.

VARMEKILDER
Hvilke varmekilder bruger Farum Fjernvarme

Farum Fjernvarme producerer varme fra følgende energikilder:

 • Varmepumpe
 • Naturgas
 • Olie
 • Affaldsvarme

Se fordelingen af varmekilder under >>produktion<<.

Hvor kan jeg se produktionsfordelingen af varmekilderne?

Farum Fjernvarme opdaterer løbende sammenhængen i vores produktionsfordeling.
Du kan altid følge den under >>produktion<<.

VARMEPUMPEN
Hvordan fungerer varmepumpen?

Kapacitet
Varmepumpen har en kapacitet på 16 MW, og kan producer op til 85 °C varmt vand. Varmepumpen kan dække ca. 97 procent af Farum Fjernvarmes årlige forbrug, hvilket svare til en produktion på 93.079 MWh/året eller 5.029 standard husstande.

CO2
Da varmepumpen bruger strøm, samt energi udtaget af luften, kommer Farum Fjernvarmes CO2 forbrug til at blive betydeligt mindre. Varmepumpen vil bruge 14.510 ton CO2 mindre om året end vores naturgaskedler.

Hvordan dannes varmen

Udenfor har varmepumpen en kølegård hvor luftkølerne/energioptagerne sidder. Når luften bliver blæst igennem energioptagerne, optager energioptagerne en del af varmen fra luften og overfører den til et kølemiddel (ammoniak). Kølemidlet førers ind i bygningen hvor den via kompressorer udsættes for højt tryk som hæver varmen, indtil det når 85 grader. Varmen overføres via varmevekslere til fjernvarmevandet.

Du kan læse mere på vores hjemmeside - se >>Varmepumpen<<.

Hvor meget varme producerer varmepumpen?

Vi opdaterer løbende varmeproduktionen - du kan se den seneste produktionsfordeling under >>Produktionsfordeling<<.

Hvad er status på varmepumpens drift?

Varmepumpen producerer en stadigt større del af Farum Fjernvarmes energi. Vi opdaterer løbende seneste status på vores hjemmeside, se under Varmepumpen  >>Status på varmepumpen 2022<< samt >>Nyheder<<.

Drift og Teknik

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Anlæg
 • Måler
 • Radiator
 • Rør

 

Regler og vejledninger
Måleren - virker død / lyser rødt?

Kontakt Farum Fjernvarme og aftal en tid for besigtigelse af målerinstallationen.

Ring 4495 0888 - tast 1 - for drift og teknik.

Du kan også sende en anmodning via vores >>kontaktformular<<

Vi har kun varme på nogle radiatorer?

Ved indirekte anlæg undersøger du:

 • Om cirkulationspumpen er tændt?

Desuden:

 • Har du prøvet at udlufte dine radiatorer?
 • Har du forsøgt at motionerer dine radiatorventiler – evt. sidder stålstiften i ventilen fast, denne kan du forsigtigt trække ud, efter du har fjernet termostatgrebet?
 • Kan snavssamleren være tilstoppet?
Vi har kun varme på radiatorerne, men ingen varmt vand – hvad skal vi gøre?

Kontakt venligst din VVS-installatør.

Hvad forstår man ved returvand - afkøling

I forhold til returvand, er det under ´Afkølingskategorien´.
Det er forskellen på vandets temperatur, når det kommer ind i din bolig, og når det bliver sendt retur til fjernvarmeværket igen.
På fjernvarmeværket bliver fjernvarmevandet varmet op og sendt ud til dig.
Når du har benyttet varmen i vandet til opvarmning af rum og varmt vand, bliver vandet sendt retur til værket.
Her bliver det varmet op igen og sendt retur.

Hvad er reglerne for ændring eller udvidelse af anlæg?

Enhver ændring af anlægget skal anmeldes til Farum Fjernvarme og udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør.

VVS-installatøren skal kontakte Farum Fjernvarme for trykprøve samt kontrol af det udførte arbejde.

Ved godkendt installation udsteder Farum Fjernvarme en attest med færdigmelding.

Er installationen ikke udført efter gældende bestemmelser, kan den ikke godkendes og tilsluttes.

Hvilke rør må jeg benytte til gulvvarme/ installation af fjernvarme?

I vores tekniske bestemmelser kan du læse kravene og betingelserne om hvilke rør du må benytte.
Se >>Tekniske bestemmelser<< - punkt 7 -7.1-7.2.

E-Forsyning

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Følg forbrug på E-Forsyning
 • Måleraflæsning på E-Forsyning
AFLÆSNING OG E-FORSYNING
Hvordan følger jeg mit forbrug og min måler
Afregner du direkte med Farum Fjernvarme kan du følge dit forbrug på >>E-Forsyning<<.

Log-ind
For at logge ind skal du bruge dit
 • Forbrugernummer
 • 4-cifret pinkode
Du finder oplysningerne på din varmeregning.

Har du ikke oplysningerne, kan du kontakte bogholderiet:
Mandag - torsdag 09:00 - 13:00 / Fredag 09:00 - 12:00

Mail: bogholderi@farum-fjernvarme.dk 
T: 4495 0888 * 2

Se mere om E-Forsyning >>her<<.

Download E-forsyning som >>app<<.
Hvor tit skal måleren aflæses?

Farum Fjernvarme fjernaflæser alle målere månedligt.

Forbrugeren kan selv aflæse måleren til forbrugerens egenkontrol af forbruget. For at logge ind skal du bruge dit forbruger nr. samt pin-kode, som kan ses på dine opkrævninger via din netbank. Log-ind via >>E|Forsyning<<.

Jeg har glemt mit log ind

Log ind
For at logge ind skal du benytte dit forbruger nr. samt en 4-cifret PIN-kode.
Dette kan du se på dine opkrævninger via din netbank.

Har du ikke dit forbruger nr./PIN-kode, kan du kontakte Farum Fjernvarmes bogholderi. Se kontaktoplysninger nederst på siden eller >>send forespørgsel<<.

Varmeregning

Nedenfor finder du svar på de ofte stillede spørgsmål indenfor:

 • Aconto
 • Flytning
 • Økonomi
Afregning af fjernvarme
Aconto og betaling

Aconto er dit varmeregnskab, der opkræves i 4 lige store rater, fordelt ud over året.

Hvornår forfalder raterne
Raterne forfalder den 1. i måneden: 1. februar, 1. maj, 1. juli og 1. oktober i 2022 og 2023.

BEMÆRK for 2024: Den første aconto er 1. marts 2024 - vigtigt - >>læs her<<.

Læs mere om aconto og betalinger i vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi.

Flytning

Når du fra-/tilflytter en bolig, skal Farum Fjernvarme have besked. 

Læs mere om flytning og hvad du skal gøre i vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi.

Økonomi

I vores >>FAQ -Varmeregning<< under Økonomi finder du flere spørgsmål og svar på fx:

 • Afregning / betaling
 • Flytning
 • Aflæsning

Jeg har et spørgsmål

Har du et spørgsmål, du ikke fik svar på, er du velkommen til at sende det til >>os<<.

22. februar 2024