Ledige stillinger

Farum Fjernvarme har i øjeblikket to ledige stillinger.
Se opslagene nedenfor

Farum Fjernvarme har en ledig stilling som Energiplanlægger / maskinmester

Se opslag

DOWNLOAD
Stillingsopslag Energiplanlægger Maskinmester FFV

Farum Fjernvarme har en ledig stilling som Drifts- og vedligeholdelsesassistent

Se oplag

DOWNLOAD
Stillingsopslag Drifts Og Vedligeholdelsesassistent FFV

Om Farum Fjernvarme og vores udvikling med vedvarende energi

Som led i vores planer arbejder vi med omstilling til bæredygtig varme med flere muligheder indenfor vedvarende energier på kort og langt sigt.

Vi er i gang med at indkøre et 16 MW varmepumpeanlæg samtidig med, at vi også ser på mulighederne for at sikre spidslast og nødforsyning gennem vores eksisterende olie- og naturgasbaserede kedler for at sikre stabil fjernvarmeforsyning.

Vi arbejder yderligere med planer for temperaturoptimering i eksisterende distributionsnet med henblik på at sænke fremløbstemperaturen.

På grund af ændrede politiske rammevilkår oplever vi en stigende interesse fra nye kunder med ønske om konvertering til fjernvarme. Dette vil på sigt udfordre vores produktionskapacitet, hvorfor vi allerede nu er i gang med at sondre mulighederne for optimeringer af vores varmepumpeanlæg og dette ved etablering af et varmelager, samt etablering af yderligere grønne energikilder til udvidelse af produktionskapacitet.

Læs mere om vores varmepumpe >>her<<
Læs mere om vores udrulning af fjernvarme >>her<<

Uopfordret ansøgning

Har du erfaring med, og interesse for, fjernvarme og dens fagområder indenfor drift, teknik, vagtordning, analyse og projektledelse, herunder tekniske anlæg / energi / varmepumper, er du altid velkommen til at sende en uopfordret og motiveret ansøgning.

Ansøgning, med cv, sendes til ffv@farum-fjernvarme.dk - Att. Administrationen

Rev. 24.05.2022 / BP