Tidsplan for udrulning af fjernvarmen

Farum Fjernvarme har stort fokus på den grønne omstilling, og vi arbejder derfor målrettet på at udvide fjernvarmenettet, så områdets mange gas- og oliefyr kan blive udskiftet med et fjernvarmeanlæg.

Farum Fjernvarme har en samlet plan for udrulningen af fjernvarmen i Farum. Herunder er der også planer for området 'Lillerød Syd' i Allerød kommune.

Disse planer er pt. ved at blive revideret i forhold til de ændrede planer ifm. anlægsarbejdet.

Med dette kan omkring 3.000 husstande fjerne næsten 80 % af deres CO2-udledning - og dette fra den ene dag til den anden.

CO2-neutral i 2030
Fjernvarmen i Farum er baseret på en produktion fra vore varmepumpe suppleret med naturgas. Og omstillingen er i gang, for senest i 2030 vil fjernvarmen være 100 % CO2-neutral.

Tidsplan

Vores plan er at udvide i alle udvidelsesområder inden 2030.

Igangværende projekter

Nedenstående to områder prioriteres til at blive igangsat hurtigst muligt:

  • Solvangskolen og syd for

  • Lillevang Plejecenter og syd for
   .

Projekter under forberedelse

Anlægsprojekterne på nedenstående områder skal godkendes af Furesø Kommune:

  • Rugmarken Nord eller Syd

  • Stavnsholt og Farum SV

  • Farum ST, Farum C, og Farum Overdrev Øst

  • Lillerød Syd.

 

Vi vil bestræbe os på at afkorte projektforløbene, så det går hurtigst muligt.

Vi opdaterer løbende tidsplanen, så hold øje med hjemmesiden.

.

Rev. 20. december 2022 / JME

 

Borgermøder

Farum Fjernvarme planlægger at initierer borgermøder i de enkelte områder i forbindelse med opstart af planerne for de pågældende områder.

20. december 2022 / JME