Produktionsfordeling 2022

Nedenfor ses produktionsfordelingen for månederne januar - april 2022

Farum Fjernvarme producerer varme fra følgende energikilder:

  • Varmepumpe
  • Affaldsvarme
  • Naturgaskedler
  • Oliekedler

.

Rev. 3. maj 2022 / JME