Produktionsfordeling 2022

Nedenfor ses produktionsfordelingen for månederne januar - august 2022

Farum Fjernvarme producerer varme fra følgende energikilder:

  • Varmepumpe
  • Naturgas
  • Olie
  • Affaldsvarme

Rev. 19. september 2022 / JME

.